Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  Kooperationsprogramm Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

  Informacje o projekcie

  Tytuł projektu: Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy. 4UP

  Numer projektu: 157

  Oś priorytetowa: OP I natura i kultura

  Cel szczegółowy:  Wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego

  Streszczenie projektu

  Wspólnym wyzwaniem Partnerów projektu 4UP jest wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego celem stworzenia ciekawej ofert turystycznej o charakterze "slow weekend". Oferta jest skierowana do osób poszukujących pomysłu na krótki, ciekawy, ekologiczny, aktywny weekend. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych położonych niedaleko obiektów zabytkowych, urokliwych miejskich starówek, nad wodą w Pasewalku, Pełczycach i Policach. Stworzenie oferty dla rodzin z dziećmi, młodych aktywnych ludzi, seniorów, osób ciekawych historii i aktywnych sportowo, którzy poszukują ciszy, spokoju, i zachwytu i przygody. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo terenów położonych pomiędzy terenami wodnymi a miejskimi starówkami od lat wykorzystywanych w celu kształtowania i rozwoju polsko – niemieckich relacji, spotkań mieszkańców, transgranicznych imprez kulturalnych, wodniackich i rowerowych. Korzyści z realizacji projektu odniosą mieszkańcy Euroregionu Pomerania i turyści spoza obszaru wsparcia. Projekt wypełnia lukę w infrastrukturze pozwalając wydłużyć czas pobytu i odpoczynku spędzić aktywnie czas – na rowerze, na żaglówce, kajaku, na grzybach, w ośrodkach ekologicznych, wśród zabytków kultury, na terenach rekreacyjnych, próbując lokalnych potraw. Wybrane do realizacji inwestycje łączą się z dotychczas zrealizowanymi.

  Galeria

  Projekt: „Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w  Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy. 4UP Gestaltungvon gewässernahen Räumen in Pasewalk, Pełczyce und Police zur Erweiterung der deutsch - polnischen Zusammenarbeit - 4 UP” jest  dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A  Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska